Podrobnosti záznamu

Jméno
   Adamus, Alois, 1955-
Autor článku
   Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
   Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
   Dynamika samovznícení uhlí OKR
   Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
   Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
   Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
   Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
   Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"