Podrobnosti záznamu

Jméno
   Adamus, Břetislav
Autor článku
   24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
   Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
   Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
   František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
   Geologická fotodokumentace lomových stěn
   Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
   Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
   Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
   Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
   Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
   Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
   Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
   Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
   Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
   The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
   Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
   Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
   Stříbro a jeho minerály
   Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
   Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků