Podrobnosti záznamu

Jméno
   Aichler, Jaroslav
Autor monografie
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geochemical and reconnaissance points maps 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, 11 sheet
   Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Informační Portál geohazardů
   Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Set of geochemical maps ZN-50
   Stream sediment geochemical map 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
   Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
   Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Autor článku
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
   Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
   Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
   Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
   Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
   Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
   Information portal - new dimension in geoscience data delivery
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front
   Magnetic fabric in granitoid plutons of the Jeseníky Mts. and timing of their intrusion
   Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
   The magnetic fabric in the Žulová pluton and its tectonic implications
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
   Popularizace geologie na českém internetu
   The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
   Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Vize portálu české geologie
   Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina