Podrobnosti záznamu

Jméno
   Aleksandrowski, Paweł
Autor článku
   Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
   Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary?
   Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
   Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
   Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
   The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
   Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
   Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
   The South and East Karkonosze metamorphic complexes (Western Sudetes): a Variscan suture zone modified by extensional collapse
   Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
   The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics
   The Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains, Central Sudetes, NE Bohemian Massif: structural and petrological evidence
   The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
   The Variscan Orogen in Poland
   Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
   Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów