Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ali, Mohamed A.
Autor článku
   Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt