Podrobnosti záznamu

Jméno
   Andráš, Peter
Autor článku
   Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
   Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
   Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
   Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
   Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
   K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
   K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
   K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
   Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
   Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
   Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
   Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
   Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
   Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
   Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
   Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
   Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
   Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
   Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
   Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.