Podrobnosti záznamu

Jméno
   Andrejkovič, T.
Autor monografie
   Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
   Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
   Jeskyně
Autor článku
   Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses
   Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
   Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Silicity z Čížova: Příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí