Podrobnosti záznamu

Jméno
   Anger, Ladislav
Autor monografie
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
   Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
   Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
Autor článku
   Application of conductive rubber layer for pressure measurement
   Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
   Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
   Deposition of light ash mixes in mined spaces
   Deposition of liht ash mixes in mined spaces
   Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
   Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
   Hydrogeological and geotechnical changes in Sokolov basin caused by coal mining
   Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
   New soil pressure transducer applied in geomechanics
   Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
   Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
   Using miniature tactile sensor in geomechanics
   Using of conductive rubber by construction of pressure transducer in geomechanics
   Using of conductive rubber in transducer for pressure distribution measurement
   Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
   Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers