Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bábek, Ondřej, 1969-
Autor článku
   3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
   Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
   Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
   Calciturbidite Record of Variscan Orogenic Polarity in Moravia - Relative Highstands and Lowstands as Indicators of Crustal Extension and Compression, Respectively
   Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
   Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
   Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
   Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
   A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
   Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
   Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
   Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
   The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
   The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic
   Hranická propast očima geologů
   Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
   Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
   Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
   Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
   Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
   Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
   Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
   Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
   Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
   Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
   Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
   Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
   New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
   New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
   Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
   Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
   Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
   Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
   Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
   Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
   Relationships between magnetic susceptibility of limestones and sea level change ("direct relationship and major crises on the earth")
   Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
   Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
   Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
   Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
   Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
   Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
   Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension
   Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
   Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
   Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
   An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
   Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
   Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
   Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
   Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)