Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bárta, Jaroslav
Autor monografie
   Březno - tunel
   Dálnice D8, OB 202
   Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
   Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy
   Prosek - Residence. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
Autor článku
   Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
   Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
   Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
   Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
   Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator
   Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
   Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
   Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
   Possibilities of Application of Geophysical Methods in the Investigations Performed for the Line Structures
   Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
   Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
   Současný stav užité geofyziky v České republice