Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bárta, Juraj
Autor článku
   Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
   Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
   Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
   Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody