Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bíl, Michal
Autor monografie
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Svahové deformace v České republice
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-02
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-03
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-07
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-08
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-20
Autor článku
   Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians)
   Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
   The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava river)
   The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
   The method of identification of tectonics based on changes of the valley floor width
   Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
   Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
   Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
   Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
   Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
   Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
   Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
   Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians
   Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
   stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
   Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
   Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
   Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
   Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
   Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
   Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
   Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
   Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
   Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
   Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)