Podrobnosti záznamu

Jméno
   Böhmer, Luboš
Autor článku
   Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
   Zlato v súčasnej ekonomike baníctva