Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bůžková, Helena
Autor článku
   Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
   Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
   Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
   Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom