Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bůzek, František
Autor monografie
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Nitrate pollution of a water resource- 15N and 18O study of infiltrated surface water
   Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
   Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
   Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
   Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
   Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
   Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Güvercinkayasi site, Turkey
   13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
   15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
   Adsorption behavior of arsenic relating to different natural solids: Soils, stream sediments and peats
   AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007
   Application of two-component model of drainage discharge to nitrate contamination
   Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
   Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
   The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
   Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
   Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystems Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
   C and N stable isotopes in a set of 17 skeletons from the Vedrovice cemetery
   Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
   Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
   Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Carbon isotopic fractionation in acidified forest soils of the Czech Republic
   Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic)
   Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs and forest soils: environmental implications
   Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs and forest soils: environmental implications
   Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
   Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   A comparative study of the response of two peat bogs to predicted climate change
   Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
   d13C, d15N, and d34S ratio profiles in bulk Sphagnum peat
   delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones
   Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
   Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic
   Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
   The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios
   Effect of manipulation of environmental and chemical parameters of peat monoliths on ?13C values
   Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
   The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
   Geochemical and stable carbon isotopic composition of coal-related gases from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic
   Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Groundwater Resident Time in the Different Rocks and Nitrate Contamination in Area with Extensive Agriculture
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands
   Isotope dynamics of sulfate oxygen in forest catchments differing 10 times in pollution inputs
   Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
   Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
   Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia
   Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
   Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
   Mobilization of arsenic from acid deposition - The Elbe River catchment, Czech Republic
   Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
   Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
   Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
   N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
   Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
   Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data
   Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic
   Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
   Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
   Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
   Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
   Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
   Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
   Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
   Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
   Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
   A rapid procedure for preparing Oxigen-18 determination in water samples
   Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
   Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
   Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies
   The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: Fluxes of CO2 and methane
   The response of two peat bogs to predicted warming and drying
   Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
   Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer
   Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
   Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
   Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
   Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko.
   Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
   Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfur in tree rings in Central Europe: A negative delta 34S shift relative to regional pollution sources
   Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
   Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
   Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
   Sulfur isotope evidence for changing input of continental and marine aerosols in a 60,000-year sediment core from Lake Tulane, central Florida, USA
   Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
   Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
   Sulfur isotopes in the study of stone monument conservation
   Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
   Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
   Temperature programmed desorption of coal gases - Chemical and carbon isotope composition
   Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
   Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
   Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
   Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods
   Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
   The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
   Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
   Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
   Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
   Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O