Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bačová, Natália
Autor článku
   K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
   Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát