Podrobnosti záznamu

Jméno
   Babčan, Ján
Autor článku
   Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
   Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
   František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
   Fyzikální geochemie v současné geochemii
   Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
   K istorii razvitija geochimičeskich znanij
   K teórii vzniku minerálov a chemických zlúčenín v medzihviezdnom priestore
   Low-temperature non-biogenetic synthesis of dolomite
   Několik poznámek k dějinám geochemie
   Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
   Some new momants in the development and position of geochemistry
   Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
   The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
   Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
   Time and space parameters of magmatic intrusions cooling
   Základné črty fyzikálnej geochémie zlata