Podrobnosti záznamu

Jméno
   Babůrek, Jiří
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
   Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   Guide to the Geology of the Šumava Mountains
   Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000
   Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
   Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
   Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
   Průvodce geologií Šumavy
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
   Základní geologická mapa 1:25.000, list 22-331, Hartmanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
Autor článku
   Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
   Altlasten Habartice und Jindřichov - Beispiel einer hochst ungunstigen geologischen Lokalisierung der Altlasten
   Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
   Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
   Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
   Chemické složení meče od Chvalšovic
   A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
   A Czech-Bavarian Geopark at the Northwestern Part of the Bohemian Massif
   Czech-Bavarian Geopark in NW Bohemia
   Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
   Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
   Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
   Garnet of leucogranite in micaschists of "Královský hvozd", (Bohemian Forest), SW Bohemia
   Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
   Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge
   Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
   Geological research of Bohemian Forest
   Geologická stavba okolí Kašperských hor
   Geologická stavba okolí Kašperských Hor
   Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
   Geschichte und Bestand der geologischen Sammlung Johann Wolfgang von Goethe im Stift Tepl in Westboehmen
   Goethe jako geolog v Čechách
   High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
   Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
   Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
   Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov
   Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov
   Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
   Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
   Mineral chemistry of Kamtal Skarn (Eastern Azarbaijan, NW Iran)
   Mineralogical composition of Kamtal intrusion (Eastern Azarbaijan, NW Iran)
   Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
   New results on mineral zones and assemblages in the Czech part of the Královský Hvozd Unit (Künisches Gebirge)
   Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
   Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
   Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
   Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
   Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/German State Border
   Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/Germany State Border)
   Polymetamorphic evolution of the Královský hvozd unit (KHU)
   Projekt česko-bavorského geoparku
   Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě
   Skalka - Zlatý potok
   Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
   Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
   Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
   Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
   Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
   Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava