Podrobnosti záznamu

Jméno
   Babiaková, Gabriela
Autor článku
   Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
   Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
   Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
   Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
   Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
   Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu