Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baláž, Peter
Autor článku
   Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
   Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
   The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
   Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
   Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
   Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
   Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
   Oxidačné lúhovanie chalkopyritu mechanicky aktivovaného vo vibračnom mlyne
   Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
   Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
   Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu