Podrobnosti záznamu

Jméno
   Balák, Ivan
Autor monografie
   Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
Autor článku
   Geografický informační systém CHKO Moravský kras
   Jednotná evidence speleologických objektů
   Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
   Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
   Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
   Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku