Podrobnosti záznamu

Jméno
   Balatka, Břetislav, 1931-
Autor článku
   Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
   Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
   Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
   Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
   Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
   Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
   Geomorfologické členění pražského území
   Geomorfologické poměry a členění reliéfu
   Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
   Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
   Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
   K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
   K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
   Kvartérní terasy řeky Berounky
   Kvartérní terasy řeky Želivky
   Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
   Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
   Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
   PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
   Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
   Regionální členění reliéfu Děčínska
   Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
   Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
   Řeky - tepny Země
   Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
   Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
   Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
   Třicet let geomorfologie v ČSAV
   Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
   Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině