Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baldík, Vít
Autor monografie
   Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
   Geologická mapa Jalapa 1:50 000
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa Jalapa
   Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua)
   Inženýrskogeologická mapa 03-324 Turnov
   Inženýrskogeologická mapa 03-342 Rovensko pod Troskami
   Inženýrskogeologická mapa 25-41-09 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Inženýrskogeologická mapa 25-41-18 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Inženýrskogeologická mapa 25-41-22 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-11 Bystřice
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-16 Milíkov
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná
   Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-06 Salaš
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-16 Buchlovice
   Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
   Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
   Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
   Mapa náchylností Jalapa
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku
   Podvodní geologický kompas
   San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
   Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 26-11-16 Milíkov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Půdní mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa
Autor článku
   Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
   Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
   Correlation of soil and cave concentrations of carbon dioxide
   Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro
   Česká tisícovka na Maganiku
   Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině
   Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
   Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
   Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
   Geodynamické jevy v okolí Turnova
   Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
   Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro
   Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
   Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
   Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
   Nález ručního granátu v propasti Macocha
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
   Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
   Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
   Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
   REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
   Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
   Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)