Podrobnosti záznamu

Jméno
   Barabas, Dušan
Autor článku
   Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
   Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny