Podrobnosti záznamu

Jméno
   Barnet, Ivan, 1955-
Autor článku
   1992 Radon project - overview of activities
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
   Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
   Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
   Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
   Druhé kolokvium Ars geochimica
   Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
   Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
   Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
   Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
   Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
   The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
   Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
   Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
   The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
   Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
   Konference radonový program ČR
   Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
   Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
   Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
   Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
   Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
   The new method for assessing the radon risk of building site
   Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
   Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
   Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
   Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
   Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
   Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
   A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
   První kolokvium Ars geochimica
   The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
   Radiometric methods
   Radon a radonové riziko v České republice
   Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
   Radon in public water supplies of South Bohemian Region
   Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
   Radon na tektonických poruchách
   Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
   Radon risk map of Prague and Říčany granite
   Radon risk mapping in Czechoslovakia
   Radon risk mapping of the Czech Republic - results
   Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
   Radon risk research in the Czech Republic
   Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
   Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
   Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
   Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
   Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
   Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
   Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
   Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
   Regionální výzkum radonového rizika v České republice
   The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
   The Role of Geology in the National Radon Programmes
   Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
   Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
   Seminář o radonu v geologickém prostředí
   Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
   Stream sediment survey of the Bohemian massif
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
   Testing of regional radon risk maps reliability
   Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
   Výzkum radonového rizika v České republice
   Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
   Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice