Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baroň, Ivo
Autor monografie
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geodynamické geohazardy - sesuv Vaculov, mapa 1:10 000
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa Jalapa
   Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nikaragua)
   Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua)
   Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
   Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
   Mapa náchylností Jalapa
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům (Santa Lucia, Nikaragua)
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
   Sesuvy, člověk a krajina
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Svahové deformace a pseudokras - Vsetín 29.-31.5.2007: exkurzní průvodce
   Svahové deformace a pseudokras 2004
   Svahové deformace a pseudokras 2005
   Svahové deformace a pseudokras 2006
   Svahové deformace a pseudokras 2007: Elektronický sborník abstraktů a prezentací
   Svahové deformace v České republice
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-18
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-22-22 Lysá hora
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov
   Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
Autor článku
   3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
   4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
   5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
   6 - Hrazená jezera v Zápechové
   7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
   8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
   Application of the Permanent Scaterrer Interferometry on Synthetic Aperture Radar (PS InSAR) for monitoring of mass wasting processes in anthropogenic landscape (Preliminary results from the Ostrava and Karviná regions)
   Crevasse caves as indicators of the slope movements dynamics
   Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
   Dynamics of Slow Movements in Caves, Related to Deep-Seated Landslides, Rača Unit, Magura Nappes, Outer Western Carpathians
   Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
   Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
   Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
   Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   "Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico
   Hazard Assessment of a Complex Deep-seated Landslide Vaculov-Sedlo
   Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
   Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu
   Holocene History and Paleo-Geomorphic Reconstruction of Deep-seated landslides in the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians, Czech Republic)
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
   Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
   Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
   Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
   Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
   Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
   Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
   Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
   Morphogenesis of the Garlika Shaft in conditions of contact karst
   Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
   Numerical analysis of deep-seated mass movements in the Magura Nappe; Flysch Belt of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM
   Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
   Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
   Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
   Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
   Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
   Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
   Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
   Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
   Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
   Pseudokrasové jeskyně
   Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
   Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
   Recent catastrophic landslide and earthflow complex Hluboče near Brumov-Bylnice, Flysch Belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Report on a recent deep-seated landslide at Gírová Mt., Czech Republic, triggered by a heavy rainfall: The Gírová Mt., Outer West Carpathians; Czech Republic
   The Role of Joint Slope on the Shafts Speleogenesis at a Base of Epikarst Case Study: Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst)
   Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
   Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
   Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
   Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo
   Slope-failure Features on Deep-Seated landslides in the Czech Flysch Carpathians (A case study: Vaculov-Sedlo slope failure)
   Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
   Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst)
   Speleogenesis of pseudo-karst caves related to deep-seated rockslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic)
   Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
   Speleogeneze propastí Dolného vrchu
   Speleogeneze pseudokrasových jeskyní v riftové zóně na Islandu
   Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
   Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure of deep-seated slope failures in the flysch belt of Outer Western Carpathians
   Structures and deformational features recognized in deep-seated slope failures in the flysch belt Outer West Carpathians (Czech Republic)
   Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
   Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
   Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
   Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)
   Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
   Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka