Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bartková, Jela
Autor článku
   Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
   Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí