Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bartoš, Petr
Autor článku
   Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
   Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
   Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany