Podrobnosti záznamu

Jméno
   Batík, Petr, 1938-
Autor článku
   Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin auf Blatt 9 Ratz
   Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1994 über geologischen Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 8 Geras
   The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
   Les depots crétacés dans le secteur du Jebel Trozza
   Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
   Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
   Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
   Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
   Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis
   Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
   Krátery v Doupovských horách?
   Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
   La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale
   Mapování české části dyjské klenby
   Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
   Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
   Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
   SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
   Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
   Ústí Dunaje ve spodním panonu
   Les Vertébrés du Lutétien, du Miocene et du Pliocene de Tunisie Centrale
   Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
   Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
   Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu