Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bebej, Juraj
Autor článku
   The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
   K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
   The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
   Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli