Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bednarik, Martin
Autor článku
   Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
   Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura
   Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
   Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
   Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
   Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací