Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bella, P.
Autor monografie
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
   Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov
   Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
Autor článku
   Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
   The antiquity of the famous Belianska Cave (Slovakia)
   Ascending speleogenesis in the Czech Republic and Slovakia
   Ascending speleogenesis of some Slovak and Czech caves
   Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
   Geneza i wiek Jaskini Bielskiej
   Magnetostratigraphy of cave sediments in central Europe: experience and thresholds
   Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis
   Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
   Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
   Paleomagnetizmus travertínov pri Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Ludrovej (Liptovská kotlina) - predbežné výsledky
   Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku
   Review of Paleomagnetic Data from Caves in Slovakia and Slovenia
   Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic
   Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu
   Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
Editor monografie
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
Další autor
Monografie
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku