Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bella, Pavel, 1962-
Autor článku
   Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
   Morfológia a genéza Augustovej jaskyne
   Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984
   Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti