Podrobnosti záznamu

Jméno
   Benčoková, Anna
Autor monografie
   Co vyprávějí šumavské smrčiny - Průvodce lesními ekosystémy Šumavy
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Autor článku
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments
   The impact of climate change on hydrological patterns in Czech headwater catchments
   The impact of climate change on hydrological patterns in headwater catchments of Czech GEOMON network
   Impact of deforestation on flow pattern in the Bohemian Forest
   Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment