Podrobnosti záznamu

Jméno
   Benada, Stanislav
Autor článku
   Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
   Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
   Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
   New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
   Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
   Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
   Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
   Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
   Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
   Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
   Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě