Podrobnosti záznamu

Jméno
   Beneš, J.
Autor monografie
   Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
   Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Autor článku
   Cages based on a carbon-carbon composite
   Cages based on carbon-carbon composite
   Cages Based on the Carbon-Carbon Composites
   History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
   Nanowear Testing of Composite Materials
   Studie implantátů pro osteosyntézu bederní páteře
Editor monografie
    9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů