Podrobnosti záznamu

Jméno
   Beneš, Martin
Autor článku
   Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
   Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
   Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
   Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
   Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
   Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
   O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
   Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
   Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
   Sedmihradské acháty
   Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
   Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
   Titanit z Chvaletic
   Za acháty do Techerău
   Za beryly do portugalského Assunçaa
   Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
   Za minerály do portugalské Panasqueiry
   Za zlatem na Zlatý chlum
   Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
   Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí