Podrobnosti záznamu

Jméno
   Beneš, Petr
Autor článku
   Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
   Podzemní vody a skládky odpadů
   Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod