Podrobnosti záznamu

Jméno
   Beneš, Stanislav
Autor monografie
   Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
   Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
   Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
   Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
   Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
Autor článku
   The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
   Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
   Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
   Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
   Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
   Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
   Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
   Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
   Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky