Podrobnosti záznamu

Jméno
   Beneš, Václav
Autor článku
   Determination of dispersion parameters for describing the transport of a pollutant in ground water by electric methods
   Izučenije massoperenosa agrochimikatov v zone aeracii Češskogo melovogo bassejna
   Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
   Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací