Podrobnosti záznamu

Jméno
   Benešová, Marie
Autor článku
   Analytický výzkum a mineralogie
   Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
   Postavení separačních metod v mineralogii