Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bezvoda, Václav
Autor článku
   Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
   Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
   Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
   Počítače a zpracování geochemických dat
   Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
   Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
   Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
   Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
   Zpracování geochemických prospekčních dat