Podrobnosti záznamu

Jméno
   Biely, Anton, 1930-
Autor článku
   Člen korešpondent SAV Otto Fusán jubiluje
   Geológia Tuniska
   Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
   K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
   Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
   Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
   On the structure of the west Carpathians
   Prehľad stavby Západných Karpát
   The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
   Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)