Podrobnosti záznamu

Jméno
   Binko, Richard
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Galerie Můj kousek Země
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   Česká verze webu České geologické služby
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Geological Data and its Application for Life - poster
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS - Geofond
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Národní geovědní bibliografie
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
   Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
   Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009