Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bláha, P.
Autor článku
   Analysis of geodetic surveying on the margin of subsidence depression
   Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
   Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
   Czech environmental and engineering geophysics
   Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
   Failure zones in rock massif and their physical manifestations
   Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
   Geoacoustic measurement on high artificial slopes
   Geoelektrický monitoring?
   Geofyzikální modely svahových deformací
   Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
   Gravimetric investigation of slope deformations
   Má smysl geofyzika v geotechnice?
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Observation of heights on the margin of subsidence depression
   Physical changes in slope deformation massif
   Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
   Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
   Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
   Seismic measurement on Pontevedra dam
   Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
   Significance of Geophysical Monitoring in Geotechnical Practice
   Televizní kamera v horizontálních vrtech
   Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
   Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním