Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bláha, Pavel
Autor článku
   Česká společnost antropologická
   Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
   Geoacoustic measurement on high artificial slopes
   Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
   Gravimetric Investigation of Slope Deformations
   Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
   Má smysl geofyzika v geotechnice?
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
   Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
   Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
   Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
   Seismic tomography in civil engineering investigation
   Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
   Seizmická tomografie
   Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
   Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
   Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
   Vzpomínka