Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bláha, Vladimír
Autor monografie
   Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu
   Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Autor článku
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
   Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
   Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
   Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
   Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
   Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
   Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
   Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
   Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
   Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
   Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
   Peat bog water chemistry
   Peat bog water chemistry
   Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
   Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
   Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
   Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
   Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
   Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
   Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech