Podrobnosti záznamu

Jméno
   Blížkovský, Milan
Autor článku
   33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
   33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
   Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
   Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
   Geophysical pattern of the Bohemian Massif
   Gravitational Field of Central Europe
   Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
   Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
   Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
   Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
   Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
   Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
   Přehled tíhových struktur Českého masívu
   Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
   Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
   Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
   Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
   Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
   Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia