Podrobnosti záznamu

Jméno
   Blecha, Martin
Autor monografie
   wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego
Autor článku
   Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
   Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
   Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law
   Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
   Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
   Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
   Oriented raindrop impressions; a tool for paleowind reconstructions
   Palaeoenvironment of the Lower Permian lacustrine Kalná Horizon, north-eastern Bohemian Massif : Sedimentology and stable isotope signatures
   Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record
   Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic.
   Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku