Podrobnosti záznamu

Jméno
   Blecha, Vratislav
Autor monografie
   Březno - tunel
   Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
   Dálnice D8, OB 202
   Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
   Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
   Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
   Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
   Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
   Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
   Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
   Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
   Geomagnetické pole
   Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
   Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
   Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
   Gravimetrie
   Gravitační pole
   Havlíčkův Brod - Beckovského ulice, vyhledávání míst porušené kanalizace
   Křemže - průzkum poddolovaného území.
   Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
   Magnetometrie
   Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
   Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
   Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
   Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
   Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
   Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
   Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
   Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
   Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy
   Praha 6 - Lounská
   Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
   Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
   Prosek - Residence. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření
   Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
   Třebušice - přeložka silnice. Geofyzikální měření.
   Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
   Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
   Úvod do Fyziky Země
   Úvod do geofyziky
   Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
   Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Autor článku
   Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
   Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
   Beijing Geological Instrument Factory
   Corrections for time variations of gravity in microgravity surveys
   Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
   Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
   Early tectonics in the Afar triangle: contribution based on the gravity data from southwestern Arabia
   Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
   Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
   Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
   Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
   Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
   Geologie na první univerzitě v USA
   Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
   Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
   Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
   Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
   Gravity and magnetic survey of a hidden gabbrodiorite body within the Karlovy Vary granite pluton
   Gravity effects of deformation zones induced by tunneling in soft and stiff clays
   Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
   Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
   Imprint of southern Red Sea major tectonic zone in a new Bouguer anomaly map of southern Yemen margin
   Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
   Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
   Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
   Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
   Microgravity detection of the chambers caused by battery breast coal mining
   Microgravity prospecting for voids in an abandoned coal-working field
   Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
   Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic) : tracing the mantle component in Late Variscan Intrusions.
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
   Petrophysical and geochemical characteristics of late Variscan granites in the Karlovy Vary Massif (Czech Republic) - implications for gravity and magnetic interpretation at shallow depths
   Physical properties of granites from the Variscan Karlovy Vary (Carlsbad) massif (Czech Republic)
   Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
   Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
   Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
   Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově